ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

EDITOR

Επιμέλεια Κειμένου

Η επιμέλεια ενός βιβλίου είναι ένα από τα βασικότερα σημεία της έκδοσης. Η έμπειρη ομάδα των επιμελητών μας αναλαμβάνει τη διόρθωση έργων ώστε να έχουν άρτια μορφή και σωστή δομή.


α) ορθογραφική και φιλολογική επιμέλεια

Περιλαμβάνει διόρθωση ορθογραφικών λαθών, σημείων στίξεως, αντικατάσταση επαναλαμβανόμενων λέξεων και αδοκιμών εκφράσεων, συντακτική διόρθωση του κειμένου.


β) συγγραφική επιμέλεια
Παρέμβαση από έμπειρους επιμελητές στη ροή του έργου ώστε να καλυφθούν νοηματικά ή χρονικά κενά. Γίνονται προσθήκες, περικοπές σημείων όπου κρίνεται απαραίτητο. Βελτίωση εκφράσεων και εμπλουτισμός λεξιλογίου του κειμένου.


Σελιδοποίηση Κειμένου
Αφού ολοκληρωθεί η επιμέλεια του έργου, συνεχίζουμε με την ηλεκτρονική σελιδοποίηση του βιβλίου. Το κείμενο σελιδοποιείται σε πρότυπο διαστάσεων βιβλίου και παραγραφοποιείται.

 DESIGN

Κάντε κλικ εδώ και αρχίστε να πληκτρολογείτε. Δεθραξιθ προδεσεθ μεα ει ευ μελ δεσωρε μαιορυμ σαλε περτινασια αν.

PROMOTION

Κάντε κλικ εδώ και αρχίστε να πληκτρολογείτε. Δεθραξιθ προδεσεθ μεα ει ευ μελ δεσωρε μαιορυμ σαλε περτινασια αν.